Socrates Comenius w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza
w Kołobrzegu

Socrates Comenius in Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza
in Kołobrzeg

obejrzyj strony opisujące projekt klikając w jedną z flag wybierając wersje językową strony ¯

browse the websites describing our project by clicking one of the flags below thus choosing the language version of the site¯

 

wersja polska
polish version wersja angielska
english version
Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates-Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej, w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.
This project was accomplished with the financial support of the European Union within the Socrates-Comenius programme. The contents of the project itself or the materials used concerning the discussed matter do not present the views of European Commission or the National Agency, therefore neither European Commission nor the National Agency are to be held responsible for them.