opis

W tym roku szkolnym ruszamy z realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Socrates Comenius. Temat projektu to "Emigracja i imigracja." Praca będzie oparta na:
- poszukiwaniu publikacji pojawiających się w prasie lokalnej i krajowej na ten temat
- pisaniu artykułów do gazetki, prasy lokalnej
- nawiązaniu kontaktu z uczniami z Francji
- stworzeniu wspólnego planu pracy, którego efektem finalnym będzie gazetka i strona internetowa
- goszczenie Francuzów u siebie w domu podczas ich 2-tyg. pobytu w Polsce
- wyjazd do Francji na 2 tygodnie (finansowany ze środków Unii Europejskiej)


Co daje ten projekt? 
- poznanie interesujących ludzi 
- nowej kultury 
- nowych zwyczajów 
- innej kuchni (w przypadku wyjazdu do Francji) 
- doskonalenie umiejętności językowych i interpersonalnych 
- integracja z innymi uczniami naszej szkoły 
- zdobywanie nowych doświadczeń 
- poszerzanie wiedzy na temat emigracji i imigracji 
- pozwala na rozwijanie tolerancji w stosunku do innych kultur 
- praca nad promocją szkoły w regionie 
- uczestnictwo w kursie "Język Francuski Od Podstaw" 

cele

Celem naszego projektu jest poznanie przedmiotu i praw odnoszących się do tematu emigracji i imigracji we Francji i w Polsce (porównanie z innym krajem z Unii Europejskiej, np.: Niemcy). Poznanie rożnych spojrzeń z punktu widzenia danego kraju na temat emigracji i imigracji związanych również z historią. Dowiedzieć się jaki wpływ na ekonomię, społeczeństwo i politykę ma imigracja i emigracja. Rozwijać kulturę europejską i poczucie obywatelstwa europejskiego.

Zakładany wpływ na uczniów:

- rozwinięcie umiejętności pracy w grupie,
- nauka wyszukiwanie i selekcjonowania informacji,
- nawiązanie kontaktu z instytucjami i organizacjami zajmującymi się migracją ludności,
- poszerzanie wiedzy i słownictwa,
- nawiązywanie nowych znajomości,
- poszerzanie relacji uczeń-nauczyciel,
- zwiększona motywacja do uczestniczenia w życiu szkolnym,
- poznanie i pogłębienie wiedzy kulturalno-językowej drugiego kraju

Zakładany wpływ na nauczycieli:

- poszerzanie umiejętności pracy z młodzieżą, ulepszanie warsztatu pracy poprzez zastosowanie nowych metod,
- zarządzanie grupą - nabycie umiejętności kierowniczych,
- poznanie metod pracy i współpracy nauczycieli ze szkoły partnerskiej,
- awans zawodowy,
- zespolenie kontaktów z uczniami uczestniczącymi w projekcie.

Zakładany wpływ na Szkołę:

- projekt wpłynie na atrakcyjność szkoły w regionie i będzie dodatkowym jej atutem (element ważny przy naborze uczniów do pierwszych klas),
- uczestniczenie w projekcie jako koordynator pozwoli na zdobycie nowych umiejętności, wiedzy, znajomości i kontaktów z placówkami pozaszkolnymi ,
- pogłębianie kontaktów ze szkołą partnerską.
- promocja szkoły poprzez wspólną stronę www oraz inne media (lokalna i regionalna telewizja, periodyki),
-wzbogacenie biblioteki szkolnej w pomoce naukowe w postaci: słowników, programów multimedialnych itp.

Zakładany wpływ na środowisko lokalne:

- promocja regionu, powiatu i miasta,
- uświadomienie / ukazanie mieszkańcom regionu jak wygląda życie imigranta w ich otoczeniu (problemy, zalety, szanse itp.),
- zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców, podmiotów indywidualnych w życie imigrantów.

 

działania

Działania główne

- Poszukiwanie materiałów, dokumentów dotyczących tematów określonych przez uczniów polskich i francuskich (raporty, statystyki, artykuły prasowe, itp.).
- Przeprowadzanie wywiadów z imigrantami mieszkającymi w okolicach szkół. Jeśli chodzi o Francję przewidywane są spotkania z osobami pochodzącymi z byłych krajów komunistycznych.
- stworzenie strony internetowej o tematyce ujętej w nazwie projektu: Emigracja i Imigracja.
- stworzenie gazetki oraz biuletynu

Działania poboczne

- Spotkanie uczniów obu szkół zaangażowanych w pracę nad projektem z imigrantami, z którymi wcześniej przeprowadzali wywiady.
- Zwiedzenie miasteczka narodowego Imigracji w Paryżu (otwarcie: początek roku 2007).
- Odwiedzenie placówki Straży Granicznej w Polsce.